Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bildene kan benyttes fritt. Fotograf krediteres.