Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Født: 1961
Tiltrådte: 22.01.2019

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringa sin landbruks- og matpolitikk.

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, KrF. 
Representant nr 5 for Rogaland, 2013 - 2017, KrF.
Representant nr 7 for Rogaland, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017 
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021
Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 22.01.2019
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 19.10.2017
Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2017 - 22.01.2019

Medlemskap i delegasjoner

2013-2017 
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021
Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 26.10.2017 - 22.01.2019

Medlemskap i gruppestyrer

2013-2017 
Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021
Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 22.01.2019

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Jørpeland barne- og ungdomsskole 1968-1977 
Strand gymnas 1977-1980
Bibelskole i Oslo, Staffeldsgate 1981-1982
Røde Kors Sykepleierskole i Stavanger 1984-1987
NKI, administrativ ledelse/økonomi 1992-1994
Universitetet i Stavanger, videreutdanning intensivsykepleier 1997-1999

Yrke

Ungdomsmedarbeider i Ryfylket og Jæren Indremisjon 1980-1984 (Permisjon 1981-1982) 
Stavanger universitetssykehus 1987-2007 (Ulike sykepleierstillinger og lederstillinger) 
Ryfylke og Jæren Indremisjon 1995-1997 (50 pst. stilling ved siden av 50 pst. stilling ved Stavanger universitetssykehus)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Gjesdal formannskap 2003-2007 
Ordfører Gjesdal kommunestyre 2007-2011, 2011-2013 (Ble innvalgt på Stortinget høsten 2013)

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Rogaland 2007-2011, 2011-2013 (Ble innvalgt på Stortinget høsten 2013)

Offentlige verv

Nestleder Anke- og klageutvalget, Gjesdal kommune 2004-2007
Medlem Plan- og økonomiutvalget, Gjesdal kommune 2004-2013
Medlem Valgstyret, Gjesdal kommune 2004-2013
Varamedlem Rogaland kommunerevisjon IKS 2004-2007
Varamedlem Styret for IPark AS, Rogaland 2007-2011
Medlem Samferdselsutvalget, Rogaland fylkeskommune 2007-2011
2. varamedlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune 2007-2011
Medlem Jæren Kompetanssesenter 2007-2011
2. varamedlem Administrasjons- og lønnsutvalget,
Rogaland fylkeskommune 2007-2011
Varamedlem Styret for Stavanger 2008 IKS 2007-2009
Medlem Transportplan for Nord Jæren 2007-2013
Medlem Kommunenes Sentralforbund i Rogaland 2007-2013
Medlem bedriftsforsamlingen til Lyse Energi, Gjesdal kommune 2007-2013 (kommunens representant)
Medlem Styret for Sør-Rogaland Brannvesen 2007-2013
Medlem Styret for Gjesdal bompengeselskap, Gjesdal kommune 2007-2013
Medlem Tomte- og eiendomsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
Medlem styret for Jærmuseet, Gjesdal kommune 2007-2011
Medlem Styret for Næringsfondet, Gjesdal Kommune 2007-2011
Medlem Styringsgruppe for Ålgård sentrum, Gjesdal kommune 2007-2011
Medlem Administrasjonsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
Leder Styret for Gjesdal Næringspark AS, Gjesdal Kommune 2007-2011
Medlem Lønnsutvalget, Gjesdal kommune 2007-2013
Medlem Representantskapet til IVAR, Gjesdal kommune 2007-2013
Medlem Jærrådet, Gjesdal kommune 2007-2013
Medlem Barnevernsutvalget 2010-2011
Medlem Styret for Jæren produktutvikling 2011-2013
2. varamedlem Klagenemda, Rogaland fylkeskommune 2011-2013
Leder Vannregionsutvalget, Rogaland fylkeskommune 2011-20131.
varamedlem Vestlandsrådet 2011-2013
Medlem Landstinget for Kommunenes Sentralforbund 2011-2013

Tillitsverv i partier

Leder Gjesdal KrF 2004-2006 
Studieleder Rogaland KrF 2006-2008, Leder 2008-2014 
Medlem KrFs landsstyre 2008-2014 
Medlem Krfs sentralstyre fra 2015 
2. nestleder KrF 2015-2017, 1. nestleder fra 2017, Konstituert leder fra 2019 (17.01.2019)

Tillitsverv i organisasjoner

Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2017