Politisk rådgiver Karine Skaret (Frp)

Født: 1991
Tiltrådte: 31.08.2018

Utvalgt yrkeserfaring

Jun. 2018 - Aug. 2018

Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet

Jan. 2018 - Jun. 2018

Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

Nov. 2017 - Jan. 2018

Politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet

Nov. 2016 – Nov. 2017

Akershus universitetssykehus, DPS Groruddalen
Psykolog

 Juli 2016 – Sept. 2016

Obras Sociales Santo Hermano Pedro, Antigua, Guatemala
Psykolog (frivillig arbeid) 

 Juni 2014 – Juni 2016

Sykehuset innlandet, DPS Elverum-Hamar 
Miljøterapeut 

Mai 2013 – Des. 2015

Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Oslo
Avlaster 

Jan. – Juni 2014

NHO Service, avdeling for Næringsliv og kommunikasjon
Praktikant

Okt. 2012 – Aug. 2014

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Fast kronikør 

Aug. 2012 – Feb. 2013

Civita
Stipendiat


Juni – Aug. 2009

 

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe 
Trainee

Utdanning

Norsk psykologforening 2017 – 2018 Fellesprogrammet (del av spesialistutdanningen)
Universitetet i Oslo 2010 – 2016 Profesjonsstudiet i psykologi

Utvalgte verv

2017 Tillitsvalgt, i Norsk psykologforening ved DPS Groruddalen 
2013-2015 Leder, Fagutvalget ved Psykologisk institutt i Oslo
2013-2015 Styremedlem, Instituttstyret ved Psykologisk institutt i Oslo 
2011-2014 Styremedlem, Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg 
2010-2014 Varamedlem, Sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) 
2009-2013 Vararepresentant til Stortinget for Hedmark 
2007-2011 Leder, Hedmark FpU 

 

Til toppen