Tidligere statsråd Vidar Helgesen (H)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor. Han har også ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet.

Vidar Helgesen er født i Bodø 21. november 1968, og vokste opp på Nøtterøy i Vestfold. Helgesen er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1998.

Helgesen var statssekretær i Utenriksdepartementet 2001-2005, under Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Helgesen var spesialrådgiver i det internasjonale Røde Kors i Genève 1998–2001. Han var generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) i Stockholm fra 2006 og fram til han tiltrådte som statsråd i 2013.