Tidligere politisk rådgiver Ingrid Skjøtskift (H)

Født: 1964

Utdanning

2002:

Høgskolen i Oslo, ½-årsenhet journalistikk

1992-1994:

NTNU, Cand.mag., historie og statsvitenskap

1984-1985:

Agronom, Skjetlein jordbruksskole

1980-1984:

Generell studiekompetanse, Oppdal videregående skole

Stillinger

2013-

Politisk rådgiver, Utenriksdepartementet

2012-2013

Kommentator, Adresseavisen, Trondheim

2011-2012:

Country Representative, Norges Røde Kors, Kabul

2008-2011:

Europa-korrespondent, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, Brussel

2004-2008:

Politisk redaktør, Adresseavisen, Trondheim

2001-2004:

Journalist, Adresseavisen, Oppdal

1998-2001:

Reportasjeleder politikk og økonomi, Adresseavisen, Trondheim

1994-1998:

Journalist, Adresseavisen, Trondheim og Oslo

1993-1995:

Diverse prosjekt- og kampanjejobber, Sør-Trøndelag Høyre, Trondheim

1990-1991:

Avdelingsleder, Aftenskolen, Trondheim

Verv

2002-2004:

Styremedlem, Trondheim og omegn boligbyggelag, Trondheim

1994-1998:

Medlem av Sør-Trøndelag fylkesting. Hovedutvalg for helse og sosial.

1990-1998:

Sentralstyremedlem, Unge Høyres Landsforbund

1985-1992:

Styremedlem, leder, Oppdal Sykkelklubb. Æresmedlem 2012