Tidligere statssekretær Aksel Jakobsen (KrF)

Statssekretær Aksel Jakobsen. Foto: Sturlason

Født: 1974
Tiltrådte: 25.01.2019
Fratrådte: 14.10.2021

Kalender

CV

Politiske verv

2019 -  Utenriksdepartementet, statssekretær
2017 - 2019  Medlem av KrFs Internasjonale Utvalg
2002 - 2003 Leder av Troms KrFU
2002 - 2003 Styremedlem Tromsø KrF og Troms KrF

Yrkeserfaring

2016 - 2019 Seniorrådgiver KrFs stortingsgruppe
2011 - 2015  Spesialrådgiver til styreleder for vaksinealliansen GAVI
2006 - 2010 Seniorrådgiver for partileder KrF
2004 - 2005 Politisk rådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet
2004 - 2004 Politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
2003 - 2003 Politisk rådgiver, Kirke- og kulturdepartementet
2003-2003 Politisk sekretær Kristelig Folkeparti og valgkampsekretær KrFU

Utdanning

2002 Cand. Jur., Universitetet i Tromsø
2017 Flyktningrett, Universitetet i Oslo
2003 Internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon, Universitetet i Oslo
2000 EU-rett og folkerett, Universitetet i Manchester

Øvrige verv

2015-2018 Tenketanken "Skaperkraft", Styremedlem