Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for  utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Han har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

Tiltrådte: 22.01.2019
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1980

Arbeidserfaring

2019 -

Utviklingsminister

2015 - 2018 

Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Bergen kommune

2013 - 2014

Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Bergen kommune

2014 

Utviklingssjef, Haraldsplass Diakonale Stiftelse

2012 - 2013  

Daglig leder, Haraldsplass Samtalesenter

2011 - 2012 

Veileder, Sjelesorgsenteret Haraldsplass

2007 - 2009 

Daglig leder og prosjektleder for Turneren Næring A/S

2009 -

Mottaksleder, ResQ

 

Verv og posisjoner

2014 

Styremedlem Stiftelsen Bergen Guttehjem (Barnevern)

2014 

Leder for KrFs velferdspolitiske utvalg (sentralt)

2013 

Styremedlem Salem misjonsforsamling, Bergen

2013 

Medlem av representantskapet Stiftelsen Bergen Diakonissehjem

2010 

Strategiutvalg Bergen KrF (medlem)

2010-2011 

Styremedlem Bergenhus KrF

 

Utdanning

2009 

Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen

2001-2004 

Bachelor i teologi, Norsk Lærerakademi / Fjellhaug Internasjonale Høyskole