Historisk arkiv

Barne- og familiedepartementet

Nett-tv: Lansering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Følg med på lanseringen av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 21. november.

Nett-tv Lansering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

Se sendingen her

Se sendingen her