Historisk arkiv

Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017 - kalender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Dato

Møte /arrangement

Sted

 

Januar

   

13. januar

Uformelt kulturministermøte

London

13. januar

Møte i nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N)

København

23. januar

Kick-off for norsk formannskap i Nordisk ministerråd på Arctic Frontiers

Tromsø

 

Februar

   

7. februar

Møte i nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning (EK-U)

København

7. - 8. februar

Framtidens arbeidsliv – en konferanse om likestilling i arbeidslivet. Her er
Facebook-siden og programmet

Oslo

8. februar

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

Oslo

9. februar

Ministerrådet for samarbeidsministrene (MR-SAM)

Oslo

8. – 9. februar

Møte i nordisk embetsmannskomité for likestilling (EK-Jäm)

Oslo

8. – 9. februar

Møte i nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K)

Oslo

9. februar tbc

Møte i nordisk embetsmannskomité for miljøspørsmål (EK-M)

København

16. februar

Møte i nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N)

Oslo

23. – 24. februar

Møte i nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S)

København

28. februar

Nordisk konferanse om ungdom, utdanning, arbeid og psykisk helse

Oslo

 

Mars

   

13. - 14. mars

Møte i nordisk embetsmannskomité for fiske og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS)

København

15. mars (tbc)

Møte i nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-R)

Oslo

22. mars

Møte i nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K)

København

23. mars

Nordens dag - diverse arrangementer, bl.a. nordisk skolechat

 

24. mars

Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-Finans)

Oslo eller omegn

30. mars

Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S)

Oslo eller omegn

30. - 31. mars

Møte i nordisk embetsmannskomité for fiske og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS næringsmidler )

Inderøy

 

April

   

4. – 5. april

Møte i nordisk embetsmannskomité for arbeidsliv (EK-A)

Oslo

19. - 20. april

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

Tallinn

24. - 26. april

Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Svalbard

24. - 25. april

Nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering

Oslo

27. april

Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn. Les mer om konferansen.

Gardermoen

27. april

Møte i nordisk embetsmannskomité for fiske og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK- FJLS Fiske og havbruk)

Bergen

 

Mai

   

2. mai

Nordisk ministerråd for miljø (MR-M)

Oslo

2. - 3. mai

Nordisk konferanse om barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap.

Oslo

4. mai

Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)

Oslo

5. mai

Nordisk konferanse More parallel, please! Om engelsk og de nordiske språkene på Nordens universiteter

Oslo

8. – 9. mai

Nordisk ministerråd for likestilling (MR-Jäm) - møte med nordiske
likestillingsministre på Hurtigruta

Hurtigruta (Svolvær - Tromsø)

8. – 9. mai

Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM), nordisk seminar og jubileumsfeiring 

Oslo

16. mai

Nordisk ministerråd for næringsliv, energi og regionalpolitikk (MR-NER – næring)

Bergen

22. - 23. mai

Nordisk konferanse om delingsøkonomi: Shaping the Future of Work in the Nordic countries – the Impacts of the Sharing Economy and New Forms of Work

Oslo

 

Juni

   

7. juni

Møte i nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N)

København

7. – 8. juni

Møte i nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S)

Bergen

12. – 14. juni

Møte i nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning (EK-U)

Svalbard

13. juni

Nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet

Oslo

13. – 14. juni

Møte i nordisk embetsmannskomité for likestilling (EK-Jäm)

Stavanger

13. - 16. juni

Norge skal delta på det kommende statspartsmøtet i FN i forbindelse med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Som en del av det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd skal det arrangeres et sideevent hvor temaet er utvikling av statistikk og indikatorer.

New York

 

14. – 15. juni (tbc)

 

Møte i nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-R)

 

19. juni

Nordisk konferanse om kvalitet i høyere utdanning i samarbeid med Nokut

Oslo

20. juni

Nordisk konferanse om universell utforming, velferdsteknologi og politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil bli foredrag i plenum, parallellsesjoner med prosjektpresentasjoner og gode eksempler fra nordiske prosjekter og tiltak med overføringsverdi mellom land og fagmiljøer.

Oslo

20. juni

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

Tromsø

21. juni

Ministerrådet for samarbeidsministrene (MR-Sam)

Sommarøy

21. - 22. juni

Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

Stavanger

27. juni

Nordisk ministerråd for lovsamarbeid (MR-Lov)

Stavern

27. - 29. juni

Møte i nordisk embetsmannskomité for miljøspørsmål (EK-M)

Jeløya

28. juni

Nordisk ministerråd for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS)

Ålesund

 

September

   

4. september

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

København

5. september

Ministerrådet for samarbeidsministrene (MR-Sam)

København

11. – 13. september

Møte i nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K)

Jeløya, Moss

12. september

Møte i nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning (EK-U)

København

19. september (tbc)

Møte i nordisk embetsmannskomité for miljøspørsmål (EK-M)

København

20. september (tbc)

Møte i nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-R)

Stockholm

26. – 27. september

Møte i nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N)

Oslo

26. – 28. september

Møte i nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S)

Svalbard

 

Oktober

   

12. oktober

Nordisk konferanse om oppfølging av Reykjavik-erklæringen om godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning

Oslo

17. – 18. oktober

Møte i nordisk embetsmannskomité for arbeidsliv (EK-A)

København

26. oktober

Møte i nordisk embetsmannskomité for fiske og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK-FJLS Næringsmidler)

Oslo

30. oktober

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

Nordisk råds sesjon i Helsingfors

 

November

   

1. – 3. november

Ministerrådet for samarbeidsministrene (MR-Sam)

Helsingfors

1. – 3. november

Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Helsingfors

1. november

Nordisk ministerråd for miljø (MR-M)

Helsingfors

1. november

Møte i nordisk embetsmannskomité for miljøsamarbeid (EK-M)

Helsingfors

6. november

Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)

Oslo

6. november

Nordisk ministerråd for næringsliv, energi og regionalpolitikk (MR-NER – energi) Nordisk råds sesjon København

8. - 9. november

 

Nordisk konferanse om kjønnsbalanse og etnisk mangfold i forskningen - Nordic scenarios - Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic
research excellence towards 2030 i samarbeid med den norske komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i
forskning

Oslo

9. november

Møte i nordisk embetsmannskomité for fiske og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EK- FJLS Fiske og havbruk)

Oslo

13.-14. november

Nordisk konferanse om voksnes læring og inkludering i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL).

Bergen

22. - 23. november

Ministerrådsmøte for energi

Oslo

29. - 30. november

Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)

 

Oslo

29. - 30. november

Nordisk konferanse om vold i nære relasjoner

København

30. november

Nordisk ministerråd for regionalpolitikk (MR-R)

Oslo

30. november – 1. desember (tbc)

Møte i nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-R)

Oslo

 

Desember

   

Primo desember

Møte i nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K)

København

4. – 5. desember

Møte i nordisk samarbeidskomité (NSK)

København

5. desember

Møte i nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N)

København

5. desember

Møte i nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning (EK-U)

København