Historisk arkiv

Anbefaler mer forskningsdialog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Et forskningsprosjekt innenfor EUs sjuende rammeprogram, koordinert av Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangerte sin sluttkonferanse i Brussel 2. desember. Forskningssamarbeid i EU-regi har gitt mersmak.

Forskningsprosjektet EST-Frame har sett på hvordan man best mulig kan vurdere ny og fremvoksende teknologi. Målsetningen er å bidra til en at ny teknologi forvaltes på en forsvarlig måte.

Det hele har vært koordinert av Forskergruppen for Ansvarlig Innovasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus, ledet av koordinator og forsker Ellen-Marie Forsberg. Et konkret resultat av prosjektet er behovet for mer dialog mellom de ulike institusjonene som vurderer ny og fremvoksende teknologi.

– Vi ser et behov for helhetlige vurderinger som inkluderer et mangfold av ekspertise, der transparent og bred dialog om antagelser og metodevalg i vurderingene står sentralt.

Nyttige innspill fra Kommisjonen underveis
Forskningsprosjektet har hatt løpende kommunikasjon med representanter fra generaldirektoratet for forskning og innovasjon i Europakommisjonen. De har gitt innspill til arbeidet og bidro også til at Forsberg sammen med andre involverte i prosjektet fikk presentere sitt arbeid for Europaparlamentet.

– Det har vært motiverende at vår forskning er relevant for politikkutformingen i Europakommisjonen. De har vist interesse hele veien og ønsket resultater, sier Forsberg.

EST-Frame-prosjektet er en del av EUs sjuende rammeprogram for forskning. Nå satser Forsberg og Høgskolen i Oslo og Akershus på deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

– Vi vil gjerne delta i mer forskningssamarbeid i regi av EU. Vi har allerede fire prosjektsøknader inne i Horisont 2020, forteller Forsberg.

EST-Frame har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Wageningen (NL), Universitetet i Nottingham (UK), det danske teknologirådet og det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ISI.

Les mer om EST-Frame her.

Les også artikkelen på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.