Historisk arkiv

Brussel-kontorer skal styrke norsk forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

NTNU, UiB og SINTEF åpnet tirsdag 22. september sine Brussel-kontorer, med mål om å bli tettere knyttet til det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020.

Statsråd Vidar Helgesen åpnet NTNU, UiB og SINTEFs Brussel-kontorer foran 300 gjester. Foto: Jan van der Perre

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i Horisont 2020, EUs program for forskning og innovasjon. Programmet er EUs største og viktigste verktøy for å finansiere forskning på europeisk nivå og for å utvikle et felles europeisk forskningsområde. Målet er styrket samarbeid om kunnskap og teknologi og økt bevegelighet for forskere.

Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU her.

Bidrag til samarbeid

For å hente ut mer midler fra Horisont 2020 og øke samarbeidet med forskere på europeisk nivå, har NTNU, Universitetet i Bergen og SINTEF åpnet kontorer i EU-hovedstaden. 300 gjester var til stede da disse ble åpnet i Brussel tirsdag, blant dem EØS/EU-minister Vidar Helgesen, statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet og Nobelpris-vinner i medisin Edvard Moser.

Regjeringens strategi for forskningssamarbeidet med EU.

Under sin tale tok Helgesen opp utfordringene Europa står overfor, og at utdanning, forskning og innovasjon står sentralt i å løse disse utfordringene.

– Mer enn noen gang er det nødvendig å bygge ned barrierer som hindrer samarbeid og sikre at Europa fungerer som ett, felles marked for kunnskap. Disse Brussel-kontorene er et viktig bidrag i den sammenheng, sa Helgesen.

Forskerne ser til Europa.

Satser på forskning og innovasjon

Statsråden la også vekt på at kunnskap er vårt viktigste komparative fortrinn, all den tid Norge er et høykostland, og at dette i økende grad er tilfelle.

– Dette betyr at vi er mer avhengige av europeisk samarbeid, ikke minst innenfor forskning og innovasjon. Derfor er forskning og innovasjon blant Regjeringens viktigste satsinger, både hjemme og i Europa, sa Helgesen.

Les mer om Norges utdanningssamarbeid med EU.

SINTEF-blogg om hvorfor de åpner Brussel-kontor.

UiB-sak om åpningen.

NTNU-rektor Gunnar Bovims blogg.