Historisk arkiv

OECD: – Regioner i nord må tas på alvor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

OECD-rapport om utviklingen i Europas nordområder ble nylig lansert i Brussel. – Resultatene er av interesse for regjeringen, og vi vil bruke den aktivt i vårt arbeid, sier statssekretær Grete Ellingsen.

Ny OECD-rapport ble lansert i Brussel 13. mars. Foto: North Norway European Office (Johannes Ødegård)

Rapporten, som er laget av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) på oppdrag fra Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), ble lansert i Brussel 13. mars.

NSPA-nettverket består av de 14 nordligste regionene i Norge, Sverige og Finland. Studien viser at regionene bidrar til vekst og produktivitet i Europa, men kommer også med anbefalinger til hvordan man på lokalt, nasjonalt og tverrnasjonalt nivå kan bidra til mer vekst og velferd i nord.

- Det er en kraft for Nord-Norge at OECD erkjenner at det arbeidet vi har gjort er riktig. Det er god vekst i Nord-Norge, og mye av det rapporten peker på, gjøres allerede i regionen, sier fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth.

Det var en fullsatt sal tilstede da rapporten ble lansert. Foto: North Norway European Office (Johannes Ødegård)

Fire faktorer for vekst

OECD mener faktorer som innovasjon, menneskelig kapital, infrastruktur og kompetanse er viktige for å opprettholde veksten i nord.

- NSPA-regionene spiller en viktig økonomisk rolle i Europa. For at de skal kunne nå sitt potensial, vil fremtidig vekst måtte komme fra økt produktivitet og deltakelse i arbeidslivet, sa Mari Kiviniemi, visegeneralsekretær i OECD, under lanseringen av rapporten. 

NSPA-nettverkets mandat er først og fremst å påvirke EU, men OECD oppfordrer også nettverket til å styrke samarbeid og koordinering mellom statlige og regionale myndigheter i nord.

- Rapporten understreker at man må styrke satsingen på lokale virkemidler for å skape den veksten som Norge og Europa har behov for. I tillegg gir rapporten klare krav og føringer til nasjonale myndigheter om å ta regionene i større grad på alvor. For Troms sin del er det viktig å ha mer fokus på innovasjon, for der viser rapporten at vi er for dårlig, sier Myrseth.

Statssekretær Grete Ellingsen satt i panelet sammen med deltakere fra Europakommisjonen, Europaparlamentet og land i NSPA-nettverket. Foto: North Norway European Office (Johannes Ødegård)

Vil ta i bruk rapporten

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen, var tilstede da rapporten ble lansert. Hun delte sine synspunkter i et panel med representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet og NSPA-landene. 

- Resultatene i rapporten er av interesse for regjeringen, og vi vil bruke den aktivt i vårt arbeid. Å kunne opprettholde veksten i nord og bringe den inn i nye og bærekraftige former, er et mål for staten, regionene og lokalsamfunnene, sier Ellingsen.

Statssekretæren forteller at regjeringen allerede har satt i gang flere av tiltakene som OECD anbefaler, og understreker at det vil være opp til de nordnorske politikerne å bruke rapporten i samtaler med sentrale myndigheter.

- Vi har startet et samarbeidsforum mellom det nasjonale nivået, fylkesnivået og Sametinget hvor vi møtes og setter dagsorden (Europapolitisk Forum red.anm.). Det neste skrittet for de nordligste regionene vil være å ta opp dette temaet og si at dette er noe de vil diskutere, sier Ellingsen.