Historisk arkiv

EUs ledere diskuterte vaksinesamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

21. januar møttes EUs ledere digitalt til toppmøte i Det europeiske råd, for å diskutere unionens samarbeid mot covid-19 pandemien. Økt tempo for vaksinering og kartlegging av mutasjoner av viruset var blant toppsakene.

En hovedmålsetting for stats- og regjeringssjefene er raskere vaksinering. EUs mål er å vaksinere 70% av sin voksne befolkning innen sommeren 2021.

- Norge er en del av EUs innkjøpssamarbeid for vaksiner mot covid-19, og mottar forsendelser av vaksiner i tråd med prinsippene som er etablert for innbyrdes fordeling mellom EUs medlemsland, forteller spesialutsending for helseberedskap og krise ved Norges delegasjon til EU, Thor Erik Lindgren.

Kartlegging av mutasjoner

Lindgren trekker særlig fram stats- og regjeringssjefenes diskusjon om såkalt gensekvensiering under møtet i Det europeiske råd. Gensekvensiering er et annet ord for kartlegging av gener.  Det er ifølge Lindgren bare gensekvensiering av de positive prøvene som vil kunne si noe om utbredelsen av de nye virusvariantene.  

Under møtet diskuterte EU-lederne de nye virusvariantene.De uttrykte særlig bekymring for hvordan disse påvirker smittesituasjonen.

- Selv om det så langt ikke foreligger bevis på at vaksinene er mindre effektive mot de nye variantene er det viktig å overvåke utviklingen nøye, forteller Lindgren.

Det europeiske råd understreket at det er tvingende nødvendig å øke gensekvensieringen av positive virusprøver for å kunne kartlegge omfanget av utbredelsen av de nye virusvariantene. Dette er nødvendig fordi EU-landene, med kun ett unntak, sekvensierer mindre enn 1 prosent av alle de positive virusprøvene. Kommisjonen framholder et minstemål for gensekvensiering på 5 prosent av alle positive tester, men understreker at det ideelt sett bør være 10 prosent.

Vaksinesamarbeid

EUs vaksinestrategi sikrer at vaksiner blir tilgjengelig for mer enn 1 milliarder mennesker, ifølge kommisjonspresident Ursula von der Leyen. Under møtet understreket hun viktigheten av at vaksineringen kan skje i et forholdsvis likt tempo i medlemslandene, både av hensyn til helsesituasjonen og for å sikre at det indre markedet fungerer. Kommisjonspresident von der Leyen sa også til de europeiske lederne at kommisjonen har nær kontakt med vaksineprodusentene om behovet for å øke produksjonen.

Det indre marked

Belgias statsminister Alexander De Croo hadde forut for møtet sagt til media at han ville støtte ytterligere reiserestriksjoner mellom medlemsland, som et tiltak mot den økte covid-19-smitten i Europa. I møtet kom lederne fram til at restriksjoner på ikke-nødvendige reiser må opprettholdes, samtidig som de advarte mot å stenge grenser eller innføre totalt reiseforbud over landegrenser.

Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel uttalte etter møtet at økte reiserestriksjoner for ikke-nødvendige reiser kan bli nødvendig i framtiden. Behovet for smittevern må balanseres mot å sikre at det indre markedet kan fortsette å fungere. En fullstendig stenging av grenser vil ikke være et proporsjonalt tiltak som har potensiale til å hindre viktige næringskjeder.

Europeisk lederskap og internasjonal solidaritet

EU vil også styrke arbeidet for økt internasjonal tilgang til vaksiner. Det europeiske råd er enige om at vaksiner skal ses som et globalt fellesgode, og at Europa må utvise solidaritet med andre land. Etablering av en EU-mekanisme for å donere vaksiner trekkes fram som det viktigste tiltaket, med et potensial for donasjon av 2,3 mrd doser gjennom «Team Europe». Norge er tenkt å inngå i en slik mekanisme.