Historisk arkiv

Lokaldemokratikonferanse 12. og 13. juni 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12. - 13. juni inviterte vi til konferansen «Fremtidens kommuner – tillit og samspill i levende lokaldemokrati». Invitasjonen gikk til alle kommuner som er eller skal i gang med å slå seg sammen.

250 deltakere var samlet på Lillestrøm i juni. Konferansen var i regi av prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing». Dette var den første samlingen i prosjektet. Målsettingen med samlingen var å gi deltakerne påfyll av kunnskap og praktiske erfaringer fra kommuner fra inn- og utland som kommunene kan ta med seg i arbeidet med å videreutvikle lokaldemokratiet i den nye kommunen.

Program

Dag 1 - 12. juni
10:00 Registrering
11:00

Velkommen - statssekretær Grete Ellingsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:15

Et mer robust demokrati? Lokaldemokratiet og kommunereformen - Jacob Aars, Universitetet i Bergen

12:00 Pause med frukt, kaffe og te
12:15

Lokaldemokratiutvikling i en sammenslåingsprosess Niels Clemmensen, Vejle kommune i Danmark

12:35

Tilstandsanalyse av lokaldemokratiet i sammenslåingskommuner i 2017 - Marte Winsvold, Institutt for samfunnsforskning

13:00 Lunsj
14:00

Variasjoner over utvalgsstyrer i Danmark - Ulrik Kjær, Syddansk Universitet.

14:40 Kort introduksjon av dypdykkene
14:45 Pause med frukt, kaffe og te. Forflytning til grupperom
15:00 Parallelle dypdykk om lokaldemokratiutvikling. Her finner du lysark fra dypdykkene

1 – Nærdemokrati gjennom kommunedelsutvalg eller lokalutvalg – ledes av Asbjørn Røiseland 

2 – Budsjettprosess og økonomiplanlegging ved bruk av digitale verktøy – ledes av Synnøve Jenssen

3 – Politiske utvalg og komiteer til aktiv politikkutforming – ledes av Marte Winsvold

4 – Brukerdemokrati på velferdsområder – ledes av Jacob Aars

5 – Innbyggernes deltagelse og medvirkning i utviklingsarbeid – ledes av Jan Erling Klausen

16:00 Liten matbit settes fram - pauser tas etter behov
17:00 Pause med forflytning til plenumssal
17:15

Hvordan ta med kunnskap og erfaringer hjem til egen kommune?
Arbeid i egne grupper

18:00 Programslutt
20:00 Middag
Dag 2 - 13. juni
09:00

Kommunene som arena for demokratisk tillitsbygging - Jan Erling Klausen, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

09:20

Planlegging som verktøy for et sterkere lokaldemokrati - Vigleik Stusdal, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Inger Christensen, næringssjef i Holmestrand kommune

10:30 Pause med frukt, kaffe og te
10:45

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger - Eiri Elvestad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge

11:15

Kommunesammenslåing: Lokalavisas rolle - Steinar Ulrichsen, redaktør Sandefjord blad

11:30 Lunsj
12:30

Citizen Participation and Digital Tools for Democracy - Róbert Bjarnason, Citizen Foundation, Island

13:15

Better Reykjavik - Digital Tools for Citizens Participation - Unnur Margrét Arnardóttir, Reykjavik kommune

13:45 Pause med frukt, kaffe og te
13:55

Veien videre i lokaldemokratiprosjektet - Anne-Karin Ødegård, prosjektleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14:20

Folkestyre og fellesskap - Lokaldemokratibygging i historisk lys - Yngve Flo, Uni Research Rokkansenteret

15:00 Programslutt
15:15 - 16:00 Samling for alle prosjektlederne med gjennomgang av veien videre i prosjektet