Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning? Hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette har prosjektet «Veivalg» sett nærmere på. #Veivalg

Utenriksminister Børge Brende møtte en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo da han innledet til diskusjon om Norges framtidige utenriks- og sikkerhetspolitikk. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen vil styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa samtidig som det transatlantiske samarbeidet bevares og videreutvikles. Det er blant konklusjonene i regjeringens nye melding til Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk som ble lagt fram 21. april.

Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020. - Gjennom å søke om formannskapet i OSSE tar Norge sin del av ansvaret for å bevare og videreutvikle en av de viktigste all-europeiske samarbeidsorganisa-sjonene vi har, sier Børge Brende.

Økt norsk innsats i sårbare stater og regioner

Regjeringen øker norsk innsats og tilstedeværelse i ustabile land og områder i Europas sørlige nabolag. Norge skal opprette to nye ambassader i regionen, i Mali og Tunisia. Regjeringen vil derfor iverksette en strategi for økt norsk engasjement i sårbare stater og regioner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel.

Aktuelt nå

Veivalgprosjektets logo

Stortingsmelding om utenrikspolitiske veivalg

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

Nett-tv

Kvalvika, Troms. Foto:

Lansering av veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken

Utenriksministeren og forsvarsministeren inviterte til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april. Med meldingen og langtidsplanen for forsvarssektoren staker regjeringen ut kursen for norsk sikkerhetspolitikk.

Open Arctic: Veivalg i Tromsø

Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterte utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø med blant annet representanter for arktiske institusjoner. Arrangementet kan sees i opptak på nett-tv.