Utenriksdepartementet

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning? Hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette har prosjektet «Veivalg» sett nærmere på. #Veivalg

Aktuelt nå

Veivalgprosjektets logo

Stortingsmelding om utenrikspolitiske veivalg

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

Nett-tv

Kvalvika, Troms. Foto:

Lansering av veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken

Utenriksministeren og forsvarsministeren inviterte til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april. Med meldingen og langtidsplanen for forsvarssektoren staker regjeringen ut kursen for norsk sikkerhetspolitikk.

Open Arctic: Veivalg i Tromsø

Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterte utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø med blant annet representanter for arktiske institusjoner. Arrangementet kan sees i opptak på nett-tv.

Snarveier