Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 12.04.2022

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne, kontakten med Kongehuset, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, samt det administrative ansvaret for departementet.

Bjørn Arild Gram (Sp) ble kommunal- og distriktsminister 14. oktober 2021

Han var før det styreleder i KS i perioden fra februar 2020 og til oktober 2021.

Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

Bjørn Arild Gram var avdelingsleder for Telenor Mobil i perioden 2000 - 2004. Han har også vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2005 - 2007, politisk rådgiver i Stortinget og politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid. 

Han har vært styremedlem i Helse Nord-Trøndelag HF i perioden 2012 - 20 og er møtende varamedlem i styret i Finanstilsynet.

Gram var fylkesleder i Senterpartiet i Nord-Trøndelag fra 2004 - 2006 og fra 2010 - 2012.

Han var fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 1995 - 2019.