Historisk arkiv

En grundig gjennomgang av NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Ekspertgruppa foreslår ikke større endringer i arbeidsdelingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter. Det har vært særlig viktig å få vurdert dette spørsmålet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Ekspertgruppa foreslår ikke større endringer i arbeidsdelingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter.  Det har vært særlig viktig å få vurdert dette spørsmålet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

En av hovedbegrunnelsene for å nedsette ekspertgruppa etter høringen i Stortinget 15. januar i år var å få vurdert dette spørsmålet.

Ekspertgruppa har gjort en grundig organisatorisk gjennomgang av NAV. Statsråden mottok ekspertgruppas sluttrapport i dag, 24.juni.

Ekspertgruppas forslag omfatter både tiltak av organisatorisk og praktisk karakter og tiltak som forutsetter mer langsiktig innsats.

– Jeg har særlig merket meg at ekspertgruppa forutsetter fortsatt innsats på IKT for å bedre oppgaveløsningen i NAV. Jeg har også merket meg forslag knyttet til enhetlig ledelse, endringer i oppgavemengde og gruppas understreking av behovet for kompetansesatsning, sier Hanne Bjurstrøm. 

Arbeidsministeren vil nå vurdere alle forslagene og komme tilbake til forslagene i ekspertgruppas rapport i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

 

Last ned rapport:

 

Nett-tv
Pressekonferansen overføres direkte på nett-tv på regjeringen.no.

  • Åpne sendingen i nett-tv
  •