Historisk arkiv

Honoratte Muhanzi Kashale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Ambassadør for 2010

”Jeg har et brennende engasjement for rettferdighet, solidaritet og omsorg"

  "Jeg har et brennende engasjement for rettferdighet, solidaritet og omsorg"

 

Honoratte Muhanzi Kashale er 43 år og arbeider som sosialarbeider/hjelpepleier og leder for organisasjonen BIBI AMKA.

Honorattes engasjement for bekjempelse av sosial eksklusjon og fattigdom har kommet mange til gode. I dag er hovedfokuset hennes på organisasjonen BIBI AMKA.

– Bibi Amka betyr ”kvinne våkn opp”. Det er en kvinneorganisasjon som hovedsakelig retter seg mot afrikanske kvinner, barn og ungdommer med mål om å fremme deres behov og rettigheter slik at de kan leve et verdig liv både i Norge og Afrika, sier Honoratte.

Bibi Amka er et demokratisk organ for innvandrerkvinner, uavhengig av nasjonalitet, etnisk bakgrunn, tradisjoner og samfunnsstatus. Bibi Amkas tilnærming er basert på å styrke kvinners stemme gjennom å øke selvtillit, selvbildet og bevisstheten. Bibi Amka er en ambisiøs organisasjon som fokuserer på å oppmuntre kvinner til å delta i samfunnet og til å bidra aktivt til den sosiale utviklingen samt etablere nettverk og vennskap mellom minoritet og majoritet generelt.

Honorattes engasjement har dype røtter, og i tillegg til å starte BIBI AMKA, har Honoratte grunnlagt og ledet den kongolesiske flyktningorganisasjonen i Nairobi og Kenya. Honoratte grunnla og ledet også ”Aksjon for fullverdig utviklingsmuligheter for kvinner” (Actions pour le Développement Intégral de la Femme). Her bestod arbeidet blant annet i å lære opp kvinner og barn til å forsvare seg selv.

Honoratte har også grunnlagt og ledet Nettverk Kongo i Norge og arbeidet som koordinator av regionale rådgivningstjenester for organisasjoner som bekjemper fattigdom i Sør-Kivu-regionen (Conseil Regional des ONG de Développement).
Honoratte representerer BIBI AMKA i Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.