Historisk arkiv

ILOs niende europeiske regionale møte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Oslo, 8.-11. april 2013

Arbeidsministeren er vert for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs niende europeiske regionale møte i Oslo 8.-11. april 2013. Dette er et ledd i oppfølgingen av Regjeringens strategi for anstendig arbeidsliv hvor innsatsen for arbeidstakerrettigheter i andre land skal styrkes og samarbeidet med ILO skal gis et løft.

Møtet samler representanter for myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere fra 51 land i Europa og den sentral-asiatiske region hvert fjerde år. Tema for årets møte er arbeid, vekst og sosial rettferdighet.  Den finansielle og økonomiske krisen har fått alvorlige innvirkninger på arbeidsmarkedet, mulighetene for sosial inkludering, den sosiale dialogen og etterlevelsen av arbeidslivsreguleringene i regionen. Møtet gir representanter for trepartssamarbeidet i arbeidslivet mulighet til å dele erfaringer og diskutere mulige løsninger på denne krisen.  

Program

Statsledere og regjeringsrepresentanter vil delta i et høynivåpanel mandag 8. april. Temaet er hvordan håndtere konsekvensene av finanskrisen. Deltakere vil blant annet være statsminister Stoltenberg og Litauens president Grybauskaitė. Senere samme dag skal blant annet de deltagende arbeidsministrene diskutere temaet ungdomsledighet. Under møtet vil også representanter fra internasjonale økonomi- og finansinstitusjoner diskutere hvordan det kan skapes en helhetlig politikk for koordinering av økonomiske, arbeidsmarkedspolitiske og sosiale strategier. I tillegg til statsministeren og arbeidsministeren, vil også finansminister Sigbjørn Johnsen og utenriksminister Espen Barth-Eide delta på konferansen.

Program finner du på ILOs nettside >> 

Nett-tv

Se opptak fra møtet i nett-tv >>

Deltakelse

Konferansen er kun for inviterte deltakere.

Presse

Media som ønsker å dekke konferansen, må søke om akkreditering hos ILO.
Informasjon og akkredditeringskjema finner du her >>

NB. Frist for å søke akkreditering er 4. april.

Bilder

Bilder fra konferansen finner du på Flickr >>

Praktisk informasjon

Du finner praktisk informasjon om konferansen på ILOs nettside >>