Historisk arkiv

Konferanse om Det Europeiske Fattigdomsåret 2010 - del 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Nett-TV

Konferanse om EUs fattigdomsår 2010 i regi av Velferdsalliansen.

Konferansen er en del av Velferdsalliansens Norwegian Focus Week – International Day på Ingeniørenes Hus. Alle foredrag er på engelsk.

 

Innhold i del 2

13.15 – 13.35
Adequate Minimum Income: Vigdis von Ely, President of EAPN Norway

13.35 – 13.45
Short break

13.45 – 14.05
Questions and Contributions from the Audience

14.05 – 14.25
”Nothing about Us without Us”: Johanna Engen, EAPN Norway

14.25 – 15.30
Debate on Minimum Income