Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)

Perioden 21.12.2009-21.09.2012

Født: 1960

Arbeidsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

 

Yrkeserfaring

2009

Statsråd og sjefsforhandler i klimasaker, Miljøverndepartementet

2007

Norges forhandlingsleder for FNs klimaforhandlinger, UNFCCC
Spesialrådgiver, Miljøverndepartementet

2003

Seniorrådgiver, Miljøverndepartementet, Forurensningsavdelingen
Ansvarlig for utformingen av det norske klimakvotesystemet.

2000 - 2003

Nestformann i Arbeidsretten (dommer)

1997 - 2000

Advokat, Regjeringsadvokaten

1995 - 1997

Konsernadvokat, Aker Olje- og gassteknologi ASA

1994 - 1995

Byrådssekretær for byråden for Finans- og planlegging, Rune Bjerke, Byrådet, Oslo Kommune

1993 - 1994

Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen. Fagfelt: Forvaltningsrett, transportrett og personvernlovgivning.

1992 - 1992

Gjesteforsker; Institutt for samfunnsforskning. Publisert: Deltidsansattes rettigheter, - en komparativ studie av Danmark, England, Norge og Tyskland. Rapport 93:18, Institutt for samfunnsforskning, 106 sider.

1989 - 1993

Konstituert som lovrådgiver i Lovavdelingen, Justisdepartementet.

1987 - 1989

Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet.

1987 - 2006

Timelærer i forvaltningsrett, Universitetet i Oslo. Sensorarbeide.

1984 - 1985

Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo.

1981 - 1982

Saksbehandler; Juridisk rådgivning for kvinner, Universitetet i Oslo.

 


Utdanning

 

1996

Det obligatoriske advokatkurset for jurister, Juristenes utdanningssenter.

1990

Masters Degree, LLM, International Law, London School of Economics and Political Science

1987

Cand. Jur., Universitetet i Oslo

1984

Sommeruniversitetet, University of London, "Introduction to English Law".

1980

Vårsemesteret, Studier i italiensk, film- og kunsthistorie ved Institutt for utenlandsstudenter, Universitetet i Firenze.

1979

Examen artium, Hartvig Nissen vid. skole.

1977

Ungdomskoleeksamen, Bjølsen skole, Oslo.


Faglige verv og utvalg

 

 

2006 - 2008

Leder for Tvistenemnda, opprettet etter den nye arbeidsmiljøloven (partssammensatt nemnd som behandler tvister i forbindelse med enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven)

2005 - 2008

Leder av Århuskonvensjonen, FN-konvensjon (ECE) om rett til miljøinformasjon og domstolsprøving i forhold til denne typen informasjon.

2001 - 2004

Varamedlem, ESA College (det øverste styringsorganet for European Surveilance Authority)

2001 - 2008 Medlem av Personvernnemnda (klageorgan for vedtak truffet av Datatilsynet)
1997 - 2003 Medlem av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, jus og humaniora.
1993 - 1996 Norsk korrespondent/rådgiver for Europarådet, Sivilrettens område.
1993 Utvalgsmedlem; Utvalg for utredning av spørsmål vedrørende prising av offentlig informasjon. Innstilling avgitt ved NOU 1994:17.
 


Andre verv

 
1980 - 1983

Varamedlem; Oslo bystyre

1980 - 1983

Varamedlem; Oslo skolestyre

1980 - 1983

Varamedlem; Oslo prisnemnd

1981 - 1983

Medlem; Oslo kommunale ungdomsnemnd

1982 Styremedlem; Det norske studentersamfunn
1982 Styremedlem; Selskapet A/S Chateu Neuf
1982 - 1983 Varamedlem; Statens barne- og ungdomsråd
1996 - 1999 Styremedlem; Ullevål sykehus