Historisk arkiv

Evaluering av foreldreveiledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Foreldreveiledning er til god støtte, og bedrer barnas forhold til foreldrene ved å redusere atferdsproblemer, hyperaktivitet og andre problemer i sosiale relasjoner.

International Child Development Programme (ICDP) har i perioden 2007-2010 på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet evaluert Program for foreldreveiledning. Hovedkonklusjonene er at foreldreveiledning er til god støtte for foreldrene. Evalueringen har også dokumentert god effekt av foreldreveiledning gitt til særskilte grupper av foreldre; til minoritetsforeldre, foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre i fengsel.

Foreldreveiledningsprogrammet er et tilbud til foreldre, hvor hensikten er å støtte foreldre i omsorgs- og oppdragerrollen, motvirke psykososiale problemer og bedre barns oppvekstkår.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for oppfølging og implementering av foreldreveiledningsprogrammet i kommunene.

Les oppsummering av rapporten her

Evaluation of the Parental guidance programme based on the International Child Development Programm