Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innvandrere i arbeid etter introduksjonsprogrammet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Antallet som går over i arbeid eller utdanning etter å ha deltatt i introduksjonsprogrammet, har de siste årene gått ned. Tendensen fortsetter, men nedgangen er ikke like stor som tidligere.

Antallet som går over i arbeid eller utdanning etter å ha deltatt i introduksjonsprogrammet, har de siste årene gått ned. Tendensen fortsetter, men nedgangen er ikke like stor som tidligere.

I løpet av 2009 deltok 10 000 personer i introduksjonsprogrammet, 1 300 flere enn året før. 55 prosent av de som gikk ut av programmet i 2009 var i arbeid eller utdanning i november 2010. Dette er 2 prosentpoeng færre enn året før.

Den største andelen som var i arbeid i november 2010 var fra Kongo og Burma. Den laveste var fra Somalia og det Palestinske området.

Det er ulike årsaker til nedgangen i resultatene, blant annet er utdanningsnivå og kompetanse på et lavere nivå enn for tidligere årskull. En annen mulig forklaring er endringer i arbeidsmarkedet.

Kort om undersøkelsen:
Hvert år gir SSB ut en oversikt som tar for seg innvandrere som deltar i introduksjonsprogrammet og deres tilknytting til arbeidsmarkedet etter å ha deltatt i ordningen. Formålet er å se om deltakerne er i arbeid og utdanning i november året etter at de slutter i programmet. I tillegg tar rapporten for seg utviklingen når det gjelder tilknytningen til arbeidsmarkedet for de ulike årskullene av deltakere.

Dette er den femte rapporten, og her følges i hovedsak deltakerne som sluttet i programmet i 2009.

Rapporten er tilgjengelig på SSBs nettsider. 

Til toppen