Historisk arkiv

Statsråd Audun Lysbakken har gått av

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråd Kristin Halvorsen overtar inntil videre ansvaret for å bestyre Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i tillegg til ansvaret hun har for barnehage- og opplæringssaker og det administrative ansvaret i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretærene Henriette Westhrin og Kirsti Bergstø gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Audun Lysbakken.

Statssekretær Henriette Westhrin utnevnes som statssekretær for Kristin Halvorsen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Roger Østlie Sandum vil som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen inntil videre også være statssekretær for henne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet