Historisk arkiv

Bedre diskrimineringsvern for homofile

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår en ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner. Den nye loven vil gi et utvidet vern mot diskriminering.

I dag har homofile, lesbiske og bifile vern mot diskriminering kun i arbeidslivet og i boligmarkedet. Regjeringen foreslår nå å utvide diskrimineringsvernet for denne gruppen til å gjelde alle samfunnsområder.

- Diskriminering kan skje overalt, i idrettslag, i skolegårder og på legekontoret. Jeg er derfor stolt og glad for å kunne foreslå en lov som forbyr diskriminering av homofile på alle samfunnsområder. Tidligere har vi innført lik rett til ekteskap, nå tar vi et nytt grep for å sikre homofiles rettigheter, sier Thorkildsen.

Internasjonalt er det en tendens til at konservative stater finner sammen for å motarbeide både likestilling mellom kjønnene og like rettigheter for homofile og transpersoner. Med dette lovforslaget viser regjeringen at Norge går i motsatt retning.

- Dette er en milepæl i regjeringens arbeid for å sikre menneskerettigheter for alle. Jeg er opptatt av likeverd og at alle skal kunne være seg selv, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,  sier Thorkildsen.

Lovforslaget innebærer også at alle transpersoner får et vern mot diskriminering.

- Transpersoner er også utsatt for mange fordommer. Jeg håper loven kan bidra til holdningsendringer og en bedre livssituasjon for de den er ment å beskytte, sier
Thorkildsen.

Loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den som opplever å bli diskriminert kan klage saken inn for ombudet.

 

Prop 88 L- Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)