Tidligere Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

(Periode 23.03.12 - 16.10.13)

Født: 1976

Utdanning og yrkeserfaring

 

Utdanning
Cand.mag., mellomfag religionshistorie og statsvitenskap, semesteremne Midt-østen- og Nord-Afrika-kunnskap 1996-2000
Tønsberg gymnas 1992-1995
Andebu og Melsom barneskole, Vear ungdomsskole 1983-1992

Yrke
Kundebehandler ved Fjellinjen A/S 1998-2000
Kelly Vikarbyrå 1997-1998
Frilansjournalist for Tønsberg blad 1993-1997

 

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Vestfold, 2009 - 2013, SV.
Representant nr 7 for Vestfold, 2005 - 2009, SV. 
Representant nr 5 for Vestfold, 2001 - 2005, SV. 

 

Medlemskap i stortingskomiteer

2009-2013
Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2005-2009
Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 24.10.2007 - 30.09.2009
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 24.10.2007


2001-2005
Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005

 


Medlemskap i delegasjoner

2009-2013
Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013

2001-2005
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 -


 

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013
Første nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 31.05.2010 - 30.09.2013
Første nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009

2005-2009
Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 02.10.2007 - 30.09.2009


 

Verv


Tillitsverv i partier
Kvinnepolitisk leder SV 2000-2003, nestleder fra 2012
Medlem SUs sentralstyre 1996-2000
Fylkessekretær Vestfold SU 1994-1996
Fylkessekretær Vestfold SV 1994-1996

Andre administrative verv
Medlem Styret for Ny Tid 1998-2000

Litteratur
Thorkildsen, Inga Marte: MAKT - lesestykker for framtida, Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS Oslo 2005
Thorkildsen, Inga Marte: EUs likestillingspolitikk: Med mannen som norm, Mennenes Europa - Døren lukket for kvinner, Nei til EU Oslo 2001
Gustavsen, Finn og Thorkildsen, Inga Marte: Fett, fuck og forsider, Markedets vidunderlige verden, John Grieg Bergen 1998