Historisk arkiv

Vil ha en tryggere digital barndom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem samler i dag hele telebransjen og en rekke organisasjoner til rundebordsdialog om barn og mobilbruk. Møtet arrangeres i samarbeid med Forbrukerombudet og IKT-Norge. "Det er for mange digitale farer for barn slik det er i dag" sier Bekkemellem.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem samler i dag hele telebransjen og en rekke organisasjoner til rundebordsdialog om barn og mobilbruk. Møtet arrangeres i samarbeid med Forbrukerombudet og IKT-Norge. "Det er for mange digitale farer for barn slik det er i dag" sier Bekkemellem.

 

Det har foregått et omfattende samarbeid mellom aktørene i telebransjen og andre interessenter på området. Arbeidet har vært svært godt og hensikten er å skape en tryggere mobil- og mediehverdag for barn og unge.

 

Representanter fra telebransjen og organisasjoner og myndigheter vil orientere om forslag til hvordan foreldre kan få bedre kontroll over barnas mobilbruk.

 

Et nytt tiltak er alderskontroll. Teleoperatørene tilbyr nå alderskontroll der foreldrene registreres som juridiske eiere og barn som brukere. Dermed kan foreldre sperre for uønsket innhold. Det er også utarbeidet en mobilvettbrosjyre for å sikre trygg bruk.

Brosjyren er for barn og foreldre. Fra før har BLD informasjonsopplegget Foreldrepraten.

 

Til konferansen kommer representanter fra; Telenor, NetCom, Chess, Tele 2, Noextras/Mobyson, Aspiro, Ericsson IPX, Barneombudet, Barnevakten, Datatilsynet, Forbrukerrådet, Saft-prosjektet/Medietilsynet, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Post- og teletilsynet, Forbrukerombudet, IKT-Norge, Sulake, Redd Barna, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.