Historisk arkiv

- Ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse - fra privat anliggende til offentlig ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringens nye handlingsplan mot kjønnslemlestelse er en dugnad med innsats fra sju departement, helsetjenesten, barnevernet, skolen, barnehagen, politiet og de berørte gruppene.

-  Overgrepene må stanses og de som er kjønnslemlestet skal få hjelp, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin- Osmundsen. Nøkkelord i handlingsplanen er bedre offentlig samarbeid, økt kompetanse og effektiv håndheving av lovverket. Vi trenger også flere allierte i kampen mot kjønnslemlestelse. Derfor har vi satt av tre millioner kroner til frivillige organisasjoners forebyggende og holdningsendrende arbeid i aktuelle miljøer.

Regjeringen øker innsatsen mot kjønnslemlestelse med 18 millioner kroner i perioden.


Ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse
Statssekretær i UD Håkon Gulbrandsen, Statssekretær i Justisdepartementet Astrid Aas-Hansen, Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen presentererte handlingsplanen. Foto: Christin Minge 

- Kjønnslemlestelse medfører alvorlige helsekonsekvenser for dem som blir rammet. Derfor er kjønnslemlestelse forbudt i Norge og i mange land. Målet må være å forebygge kjønns-lemlestelse slik at ingen blir rammet, og gi helsehjelp til de som allerede er rammet, sier Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.