Historisk arkiv

Foreslår regelverk for alternativ tvisteløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Som ett av tolv nøkkeltiltak i gjennomføringen av Handlingsplanen for det indre marked, la Europakommisjonen 29. november fram forslag til regelverk for alternativ tvisteløsning for forbrukere utenfor rettssystemet.

Konkurranseråd Geir Bekkevold ved EU-delegasjonen forklarer bakgrunnen for forslaget

- I dag er systemene for tvisteløsning ulikt utviklet i Europa. Det gjør at forbrukerne derfor ikke har samme mulighet til å benytte disse ordningene når de handler over landegrensene. Hensikten med alternativ tvisteløsning utenfor rettssystemet er nettopp at tvister skal kunne løses raskere. Systemet blir mer effektivt for forbrukerne, forklarer Bekkevold.

I tillegg til opprettelse av nasjonale ordninger for alternativ tvisteløsning (Alternativ dispute resolution- ADR), legger Europakommisjonen også opp til en egen ording for kjøp via internett, en såkalt online tvisteløsning (ODR- online dispute resolution). Siktemålet er at tvister skal kunne løses innen 90 dager, mens fristen for kjøp via internett (ODR) vil være på 30 dager. Ifølge Bekkevold er en annen viktig hensikt med alternativ tvisteløsning at forbrukerne føler seg trygge.

- Man ønsker å styrke forbrukernes tillitt til det indre marked ved å fokusere på forbedrede rettigheter, sier han.

Norge med innspill
Norge har en lang tradisjon for alternativ tvisteløsning, og  de er ofte utviklet i regi av Forbrukerrådet. Bekkevold forteller at Norge har bidratt underveis i prosessen med utformingen av forslaget til blant alternativ tvisteløsning utenfor rettssystemet.

-Den norske modellen for tvisteløsning er godt utviklet, og Norge har kommet med innspill til Europakommisjonens arbeid med forslagene. Fra norsk side vil man arbeide aktivt for å fremme den norske modellen i det videre arbeidet, sier Bekkevold. 

Neste trinn  
Europakommisjonens forslag legges nå fram til behandling i EUs Råd og i Europaparlamentet. Planen er at vedtak skal fattes innen utgangen av 2012. Kommisjonen foreslår en gjennomføringsperiode på 18 måneder. For forslaget om alternativ tvisteløsning vil det si ikrafttredelse medio 2014. For kjøp via internett vil det gå ytterligere 6 måneder og ikrafttredelse foreslås derfor tidlig i 2015.