Historisk arkiv

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en moderat ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne kom tirsdag kveld til enighet med staten under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en beregnet ramme på 3,48 prosent.

-  Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en moderat ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.  

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne kom tirsdag kveld til enighet med staten under årets lønnsoppgjør.  Oppgjøret har en beregnet ramme på 3,48 prosent.

- Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og jeg er veldig tilfreds med at vi har fått til en forhandlings­løsning, sier Aasrud.

- Årets oppgjør ivaretar det overordnede målet om at lønnsoppgjørene må være ansvarlige og i tråd med det som er bærekraftig for norsk økonomi over tid. Samtidig er jeg glad for at vi har videreført likelønnsprofilen fra tidligere tariffoppgjør, sier Rigmor Aasrud.

Protokoll og ny hovedlønnstabell (PDF)