Historisk arkiv

Oblatordningen avvikles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Avvikling av oblatordningen vil bidra til forenkling og redusere kostnader, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Bileiere trenger ikke lenger får tilsendt oblat/klistremerker som bevis for å ha betalt årsavgift og forsikring.

Avvikling av oblatordningen vil bidra til forenkling og redusere kostnader, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 

Videoen med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ble laget i forbindelse med lanseringen av Regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem 11. april 2012.