Historisk arkiv

Redusert kriminalitet, økt sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo om IKT i justissektoren.

Målet er å ta i bruk nye elektroniske tjenester for å gi publikum bedre tjenester.

 

Videoen med justis- og beredskapsminister Grete Faremo ble laget i forbindelse med lanseringen av Regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem 11. april 2012.