Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Traineeprogrammet 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Traineeprogrammet 2011 er et tilbud for deg med høy utdanning og redusert funksjonsevne som ønsker å jobbe i forvaltningen. Søknadsfristen er 14. januar.