Historisk arkiv

Regjeringen satser på åpne IT-standarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det skal ikke lenger være nødvendig med programvare fra store, internasjonale dataselskaper for å få tilgang til elektronisk informasjon fra det offentlige. Regjeringen har besluttet at Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal sette i gang flere nye tiltak for å øke bruken av såkalte åpne IT-standarder i offentlig sektor.

Pressemelding

Nr.: 13/2006
Dato: 07.04.06
Kontaktperson: Prosjektleder Henrik Linnestad, tlf. 22 24 42 67eller seniorrådgiver Ragnvald Berggrav tlf. 92 45 53 37

Regjeringen satser på åpne IT-standarder

Det skal ikke lenger være nødvendig med programvare fra store, internasjonale dataselskaper for å få tilgang til elektronisk informasjon fra det offentlige. Regjeringen har besluttet at Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal sette i gang flere nye tiltak for å øke bruken av såkalte åpne IT-standarder i offentlig sektor.

Til nå har mye informasjon fra det offentlige bare vært mulig å hente inn på PC-en hvis programmet du bruker er utviklet av et av de store internasjonale IT-selskapene.

Nå skal denne avhengigheten brytes. Samtidig skal det legges til rette for datautveksling mellom ulike IT-systemer. Det finnes i dag en lang rekke elektroniske formater for slik utveksling, og det er nødvendig at systemene snakker samme "språk". Nå vil regjeringen rendyrke noen av disse formatene for å gjøre informasjonsutveksling enklere og bedre. I mange tilfeller vil dette føre til at etater og kommuner kan tilby enda bedre tjenester enn i dag.

Regjeringens beslutning innebærer blant annet at det skal opprettes et standardiseringsråd med bred representasjon. Det skal nå utarbeides en referansekatalog over IT-standarder som offentlige virksomheter skal forholde seg til. Denne katalogen vil deretter bli løpende oppdatert. Arbeidet skal skje i en åpen prosess hvor alle aktører kan medvirke. Vedtaket i Regjeringen innebærer at noen av disse standardene kan få status som obligatoriske for offentlige virksomheter, mens andre blir å betrakte som anbefalinger.