Historisk arkiv

Solholm ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Lodve Solholm er i Statsråd fredag utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal.

- Jeg vet at vi i Lodve Solholm vil få en positiv, raus og kontaktskapande fylkesmann. Han har et sterkt samfunnsengasjement og bred erfaring fra det politiske liv, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Solholm (59) ble valt inn på Stortinget i 1989. Han er fortsatt stortingsrepresentant og er også varaordfører i Ålesund. Solholm har vært medlem av ulike politiske utval siden 1977.

Også tre andre fylkesmenn ble utnevnt i statsråd fredag:

  • Stortingsrepresentant Inge Ryan i Nord-Trøndelag.
  • Stortingsrepresentant Øystein Djupedal i Aust-Agder.
  • Kristin Hille Valla vart utnemnd til fylkesmann i Oppland.

Alle de nye fylkesmennene er tilsatt på åremål, Hille Valla for sin andre åremålsperiode.

Pressekontakt: Frode Jacobsen, 99 52 34 95