Historisk arkiv

Valla fortsetter som fylkesmann i Oppland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kristin Hille Valla er i Statsråd fredag oppnemnd til ein ny periode som fylkesmann i Oppland.

Kristin Hille Valla er i Statsråd fredag oppnevnt til en ny periode som fylkesmann i Oppland.

- Jeg kjenner Kristin Hille Valla som en sterk og uredd talsperson for fylket sitt, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Hille Valla (63) har vært fylkesmann i Oppland i en åremålsperiode. Fra oktober 1989 til november 1990 var hun statsråd i Miljøverndepartementet,  deretter var hun fylkesskolesjef i Oppland i åtte år.

Også tre andre fylkesmenn ble utnevnt i statsråd fredag:

  • Stortingsrepresentant Inge Ryan i Nord-Trøndelag.
  • Stortingsrepresentant Lodve Solholm i Møre og Romsdal.
  • Stortingsrepresentant Øystein Djupedal i Aust-Agder.

Alle de nye fylkesmennene er tilsatt på åremål, Hille Valla for sin andre åremålsperiode.

Pressekontakt: Frode Jacobsen, 99 52 34 95