Historisk arkiv

Foreslås som statsforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller omdannes til statsforetak.- Det er viktig å sikre gode rammebetingelser for Luftforsvarets hovedverksted Kjeller også i fremtiden, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller omdannes til statsforetak. - Det er viktig å sikre gode rammebetingelser for Luftforsvarets hovedverksted Kjeller også i fremtiden, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Luftforsvarets verksted Kjeller F-16 midlife update. - Foto: Andreas Fadum.

Luftforsvarets verksted Kjeller F-16 midlife update. - Foto: Andreas Fadum.

En omdannelse av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak vil gi verkstedet mulighet til å operere som en kommersiell aktør samtidig som organisasjonsformen ivaretar nødvendig behov for politisk kontroll og sektorstyring. LHK vil beholde dagens vedlikeholdsansvar, bl.a. knyttet til F-16 kampfly og Sea King helikoptre. 

Grunnlaget for anbefalingen er en utredning som er gjennomført med deltakelse fra både tillitsvalgte og ledelsen ved LHK, støttet av ekstern ekspertise. Utredningen viser at det er solid forretningsmessig grunnlag for LHK som en kommersiell aktør, spesielt som underleverandør til store forsvarsindustriselskaper. Ved å omdanne LHK til statsforetak kan verkstedet være med å konkurrere om vedlikeholdsoppdrag knyttet til de nye kampflyene F-35 og NH-90 helikoptrene. Forsvarssjefens anbefaler å omdanne LHK til statsforetak senest fra 1. januar 2012.

- Dette er aktiv forsvars- og næringspolitikk i praksis. Denne regjeringen er opptatt av et bærekraftig forsvar og et konkurransedyktig næringsliv. Vi vil derfor at kompetansen og arbeidsplassene på Kjeller skal bestå og videreutvikles. Jeg vil spesielt fremheve det gode samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene i prosessen, og jeg anser det som en stor styrke at arbeidstakerne støtter anbefalingen om å omdanne LHK til statsforetak, sier Faremo.

- En omdanning av LHK er et fremtidsrettet tiltak som gjør at verkstedet vil få mulighet til å utnytte den kompetansen og anerkjennelsen som LHK har bygget opp gjennom flere tiår. Dette er et historisk industrimiljø med fremtiden foran seg, sier Faremo.