Forsiden

Historisk arkiv

Cyberforsvaret offisielt etablert i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Espen Barth Eide foresto i dag den offisielle etableringen av Cyberforsvaret. - Cyber må betraktes som et operasjons- og trusselområde på samme måte som de tradisjonelle domenene land, sjø og luft, sier Eide.

Forsvarsminister Espen Barth Eide Cyber-forsvar
(Forsvarsdepartementet)

Cyberforsvaret skal drifte, overvåke og beskytte Forsvarets informasjonssystemer. Det skal forebygge og avdekke cyberangrep mot Forsvaret, i tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Og de får ansvaret for innovasjon og nytekning om både operative muligheter og trusler i det digitale rom.

- Cyberdomenet gir Forsvaret store muligheter til å samhandle og dele informasjon i sanntid på tvers av våpengrener på måter som man bare kunne drømme om for få år siden. Dette styrker vår operative evne, men gjør oss også mer sårbare. Derfor er et godt cyberforsvar helt nødvendig for å sikre et effektivt forsvar, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Tydeliggjør viktigheten av IKT
Cyberforsvaret bygger videre på det som tidligere het «Forsvarets informasjonsinfrastruktur».

- Selv om Forsvaret allerede ligger langt framme på dette området, representerer etableringen av Cyberforsvaret et taktskifte i erkjennelsen av at IKT spiller en stadig større og mer kritisk rolle for Forsvarets virksomhet, sier Eide.

Trenger høykompetent personell
Overgangen fra et tradisjonelt invasjonsforsvar til et høyteknologisk, nettverksbasert innsatsforsvar stiller også andre og høyere krav til Forsvarets personellsammensetning enn tidligere.

- Cyberforsvaret er et godt eksempel på at Forsvaret i dag har helt andre behov for å rekruttere, utvikle og beholde høykompetent og spesialisert personell. Utdannings- og karrieremodellen vi har i dag er i for stor grad basert på gårsdagens forsvar. Jeg har derfor satt i gang en omfattende kompetansereform for å møte fremtidens behov, sier forsvarsministeren.

Markeringen av Cyberforsvarets etablering ble holdt på Jørstadmoen i dag, med blant annet demonstrasjoner av operative virkemidler og kapasiteter, i tett samarbeid med Forsvarets ingeniørhøyskole.