Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny generalinspektør i Luftforsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Generalmajor Finn Kristian Hannestad er i statsråd 17.september 2010 beordret til tjeneste i stillingen som Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL).

Generalmajor Finn Kristian Hannestad er i statsråd 17.september 2010 beordret til tjeneste i stillingen som Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL). GIL er en av forsvarssjefens direkte underlagte sjefer og er fag- og leveranseansvarlig for Luftforsvarets virksomhet. GIL er forsvarssjefens nærmeste rådgiver i spørsmål om luftmakt.

Tiltredelse blir fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Finn Kristian Hannestad (f. 14. mars 1961) ble utnevnt til generalmajor 1. januar 2008 og kommer fra stillingen som sjef for Operasjonsstab ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.
 
Hannestad har gjennomført Flygeskolen, Luftkrigsskolen, Luftforsvarets stabsskole I, Forsvarets stabsskole II og Air War College.
 
Hannestad har blant annet tjenestegjort som flyger, vingsjef, nestkommanderende og skvadronsjef ved 338 skvadron på Ørlandet, planoffiser i Forsvarets overkommando/Luftforsvarsstaben, sjef for operasjonsgruppen ved Bodø hovedflystasjon og sjef for Forsvarets F-16-bidrag under operasjon Allied Force i Kosovo. Han har også vært rådgiver og stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Internasjonal militærpolitisk avdeling, stabsoffiser og prosessleder i Forsvarets overkommando/Fellestaben/Plan- og Policyavdelingen, sjef for Forsvarets presse- og informasjonsavdeling og assisterende stabssjef ved NATOs Allied Air Component Command Headquarters Ramstein i Tyskland. 
  
Generalmajor Finn Kristian Hannestad etterfølger generalmajor Stein Erik Nodeland, som er gitt ny beordring i stillingen som Programdirektør for det norske F-35-programmet.

Til toppen