Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Etablerer helikopterberedskap i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å etablere helikopterberedskap på Bardufoss i Indre Troms. Helikoptrene der vil kunne frakte politiets styrker ved krisesituasjoner i Nord-Norge.

Regjeringen har besluttet å etablere helikopterberedskap på Bardufoss i Indre Troms. Helikoptrene der vil kunne frakte politiets styrker ved krisesituasjoner i Nord-Norge.

Beredskapen vil bestå av to Bell 412-helikoptre som på anmodning også kan bistå politiet i henhold til bistandsinstruksen. De skal være tilgjengelig snarest, men senest innen to timer.

– Vi ønsker en bedre helikopterberedskap i nord. Helikoptrene på Bardufoss vil kunne bistå med forflytning av politistyrker, og gjør det mulig å sette inn politiets ressurser i regionen hurtigere, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Jeg er glad for at Forsvaret styrker helikopterberedskapen i nord. Da får politiet mulighet til å benytte seg helikopterkapasiteten, til beste for landsdelen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Helikoptrene vil kunne brukes til å gi transportstøtte til politiet innenfor rammen av det som i bistandsinstruksen heter alminnelig bistand. Dette inkluderer ikke kapasitet til håndhevelsesbistand – altså det å bistå politiet aktivt i skarpe oppdrag. 

Det vil kunne være perioder der helikoptrene tas av beredskap for å kunne gjennomføre høyere prioriterte militære oppdrag, samt nødvendig øving og trening.

Beredskapstroppen fra Politiet fast roper seg ned på dekket til et fartøy fra Bell 412 SP helikopter fra 720 skvadronen under øvelse Gemini 2010
Beredskapstroppen fra Politiet fast roper seg ned på dekket til et fartøy fra Bell 412 SP helikopter fra 720 skvadronen under øvelse Gemini 2010 (Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter)