Historisk arkiv

Priv-til-red.:

Nøkkeloverrekkelse i Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forbindelse med regjeringsskiftet vil nøkkeloverrekkelsen i Forsvarsdepartementet skje onsdag 16. oktober kl. 1500.

Media inviteres til å være til stede.

Oppmøte i Forsvarsdepartementets lokaler i Myntgata 1, hovedinngangen, senest kl. 1445.
Medier som har utstyr som må scannes må komme i god tid.


Ta med pressekort og gyldig legitimasjon med bilde.

Pressekontakt:
Pressevakta i Forsvarsdepartementet, telefon 2309 6011 eller fdinfo@fd.dep.no

Forsvarsdepartementet, Akershus Festning, Myntgata 1
Forsvarsdepartementet, Akershus Festning, Myntgata 1 (foto: Forsvaret).