Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fritak for hydrogenbiler med forbrenningsmotor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

31/2006

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen et fritak i engangsavgiften for kjøretøy med forbrenningsmotor som kun bruker hydrogen som drivstoff.

Pressemelding

Nr.: 31/2006
Dato: 12.05.06
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Fritak for hydrogenbiler med forbrenningsmotor

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 foreslår Regjeringen et fritak i engangsavgiften for kjøretøy med forbrenningsmotor som kun bruker hydrogen som drivstoff. - Regjeringen ønsker en mer miljøvennlig bilpark. Hydrogenbiler er et av flere tiltak vi støtter opp om. Bruk av bioetanol som drivstoff ett annet. Til høsten vil vi komme med forslag om en omlegging av bilavgiftene i en miljøvennlig retning som favoriserer biler med lavt CO 2 utslipp, lover finansminister Kristin Halvorsen.

Det midlertidige fritaket for hydrogenbiler skal gjelde fra 1. juli 2006. Fritaket vil omfatte kjøretøy med forbrenningsmotor som kun benytter hydrogen som drivstoff, og ikke kjøretøy med motor som i tillegg til hydrogen også kan benytte bensin eller diesel. Fritaket vil også omfatte hybridbiler som er utstyrt med el-motor i tillegg til hydrogenbasert forbrenningsmotor.

Regjeringen håper at fritaket kan bidra til at Norge får erfaring med håndtering av hydrogen som drivstoff. Dette ble også understreket av Hydrogenutvalget, jf. NOU 2004: 11Hydrogen som fremtidens energibærer. I tråd med anbefalingene fra Hydrogenutvalget gis fritaket i en introduksjonsfase.

Til toppen