Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Nøkkeloverrekkelse i Finansdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I forbindelse med statsrådsskiftet inviterer vi til nøkkeloverrekkelse i Finansdepartementet, Akersgt. 40. Ny finansminister får nøkkelen fra avgått finansminister Sigbjørn Johnsen på finansministerens kontor i dag ca. kl. 13.30.

Fotografer og journalister kan være tilstede på ett av to steder:

- utenfor Finansdepartementet når ny finansminister ankommer (dere blir henvist til sted)

- på statsrådens kontor

Av sikkerhetsmessige hensyn kan fotografer og journalister ikke følge den nye statsråden inn i departementet, og dermed kan ikke samme journalist/fotograf være med begge steder.

De som skal være tilstede på statsrådens kontor må ha med gyldig pressekort og møte opp senest innen kl. 13.10 i resepsjonen i Finansdepartementet.