Historisk arkiv

Esben Schlytter avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Esben Schlytter er i statsråd utnemnd til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet. Schlytter skal arbeide i Avdeling for kystforvaltning.

Pressemelding

Nr.: 30/2006
Dato: 07.04.2006
kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig, 22 24 64 37

Esben Schlytter avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet

Esben Schlytter er i statsråd utnemnd til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.

Schlytter skal arbeide i Avdeling for kystforvalting i departementet med ansvarsområde innan sjøtransport og hamnepolitikk. Dette omfattar blant anna arbeidet med Nasjonal transportplan og internasjonale rammevilkår for sjøtransport.

Esben Schlytter er 36 år og utdanna cand. polit. med hovudfag i sosialøkonomi. Han har arbeidd i Fiskeri- og kystdepartementet, Avdeling for kystforvalting sidan 1999 og vart i 2003 utnemnd til underdirektør.