Historisk arkiv

Regulering av fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om forbod mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2008.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om forbod mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2008.

Det internasjonale råd for havforsking - ICES - tilrår at det vert fastsett forbod mot direktefiske/-fangst av brugde, håbrann og pigghå. På denne bakgrunn har Fiskeri- og kystdepartementet vidareført forbodet mot direkte fangst av brugde, og mot direktefiske/-fangst av håbrann og pigghå.  

Dersom bifangst av brugde er død eller døyande, skal den landast og registrerast. Levedyktig bifangst av brugde skal sleppast i sjøen.  

Bifangst av håbrann og pigghå skal landast og registrerast.