Historisk arkiv

Regulering av fisket etter vassild i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter vassild i 2013. Den norske totalkvoten blir også i 2013 på 12 000 tonn, før frådrag av forskingskvote på 300 tonn og 400 tonn til bifangst i andre fiskeri.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter vassild i 2013. Den norske totalkvoten blir også i 2013 på 12 000 tonn, før frådrag av forskingskvote på 300 tonn og 400 tonn til bifangst i andre fiskeri.

Fisket vert opna 18. februar 2013, men elles utan ytterlegare periodeavgrensing. Fartøy med vassildtrålløyve får maksimalkvote på 550 tonn. Høvet til bifangst for fartøy utan vassildtrålløyve er på 10 prosent innblanding av vassild ved fiske etter andre fiskeslag. Det same gjeld fartøy med vassildtrålløyve etter at maksimalkvoten er oppfiska eller fisket eventuelt vert stoppa.