Historisk arkiv

Historisk arkiv

Viktig steg i kampen mot lakselus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Forskere ferdigstiller nå arbeidet med å kartlegge lakselusa sitt arvestoff. Resultatene kan brukes i arbeidet med å utvikle vaksine og nye medikamenter mot lakselus. - Dette et viktig steg i kampen mot lakselus. Jeg vil følge dette arbeidet med stor interesse, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

Lakselusas arvestoff (genom) består av mange hundre millioner enheter. Når genomet nå kartlegges kan det brukes i arbeidet med å utvikle vaksiner og avlusingsmidler. Resultatene vil i løpet av kort tid, bli gjort tilgjengelig for forskere og industri som arbeider med å finne en løsning på problemene med lakselus.

Det er forskere fra Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Max Plancks Institutt for Molekylærgenetikk som utfører arbeidet med å kartlegge lakselusens genom. Prosjektet er finansiert av Havforskningsinstituttet, Marine Harvest og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Mer informasjon om prosjektet på Havforskningsinstituttets nettsider

Genomet er hele arvematerialet til en organisme og omfatter dermed alle genene. Gener er koder for informasjon og nøkkelen til livet og egenskapene til enhver organisme. Kartlegging av organismers genom gir viktig kunnskap for å bekjempe sykdom, tilpasninger i miljøet og vekst.

Mulighetene denne kartlegginga gir blir i dag drøftet i et eget seminar arrangert av MareLife, Forskningsrådet og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.

Genomsekvenser for laks og torsk - Fra akademisk øvelse til industriell nytte