Forsiden

Historisk arkiv

Presenterer fødselsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 13. februar presenteres St.meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”. Meldingen legges på frem av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø. Presentasjonen overføres direkte på Nett-TV.

Fredag 13. februar presenteres St.meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”. Meldingen legges på frem av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø.

Meldingen presenteres på en pressekonferanse som overføres direkte på Nett-TV på www.regjeringen.no/hod fredag 13. Februar kl 12.00.