Historisk arkiv

Åpnet landets første rusakuttmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Å lykkes på rusfeltet handler om å sette mennesket i sentrum, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet landets første rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus.

- Å lykkes på rusfeltet handler om å sette mennesket i sentrum, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet landets første rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus.

- Rusakuttmottaket er en milepæl i ruspolitikken – og ikke minst er det en milepæl for de rusavhengige. Alle mennesker har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp. For å lykkes med dette må vi se helheten i ruspolitikken – ikke bare enkelttiltak. Forebygging, behandling og oppfølging må sees i en sammenhengende kjede, slik at vi kan gi best mulig hjelp til de som trenger det. Rusakuttmottaket er en viktig del av denne helheten, sa Strøm-Erichsen under åpningen.

Rusakuttmottaket består av 12 sengeplasser og skal fungere som et akuttmedisinsk mottak. Her skal rusavhengige med omfattende og sammensatte behov tilbys akutt hjelp og behandling, enten de har problemer med narkotika eller alkohol. Mottaket skal sikre rusavhengige akuttbehandling på høyt nivå, og samtidig sørge for videre behandling etter oppholdet.

Åpningen av rusakuttmottaket er et ledd i oppfølgingen av regjeringsplattformen. Det er et tiltak som andre byer i Norge vil kunne dra lærdom av. Både i Bergen og Drammen har de kommet langt i byggingen av rusakuttmottak, og det skal også etableres ett til i Oslo rettet mot yngre brukere. I tillegg skal det åpnes to akuttenheter i Midt-Norge, i henholdsvis Trondheim og Ålesund.