Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Viktig med ernæringskompetanse i sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren besøkte nylig Haukeland universitetssykehus for å få mer kunnskap om ernæringsarbeidet ved sykehuset.

Helse Bergen i etablerte i 2006 en egen ernæringsstrategi som det første sykehus i Norge, med særlig fokus på underernæring.

Nasjonale og internasjonale studier viser at forekomsten av undernæring hos pasienter i sykehus varierer mellom 20-55 % og at ernæringsbehandling av undernærte pasienter og pasienter i risiko for undernæring har positivt effekt.

Ernæringsstrategien i Helse Bergen fokuserer på tre hovedområder; å forbedre ernæringsbehandlingen, forbedre mattilbudet og øke kompetansen innen mat og ernæring hos ansatte.

 
Samhandling med kommunen
I ernæringsstrategien inngår det også at dokumentasjon på ernæringsstatus og oppfølgingsbehov i kommunen følger med pasientene ved utskriving.

- Det er viktig at helseforetakene har gode rutiner og kompetanse på ernæringsområdet og sikrer god veiledning til kommunene når samhandlingsreformen trer i kraft ved årsskiftet. - Jeg er derfor opptatt av at samarbeidet mellom Helse Bergen og Bergen kommune om kompetanseoverføring kan være et eksempel som kan overføres på nasjonalt nivå, sier helse- og omsorgsministeren.

Til toppen